Dne 31. ledna 2015 se od 20.00 hod koná ples SK Miletín. Prasklej Řetěz přislíbil pomoc při této akci a to tím, že budeme v neděli 1. února 2015 uklízet. Proto vyzývám všechny naše členy a kamarády přijďte nám pomoci. Přesný čas úklidu bude upřesněn. Také kdo máte nějakou cenu do tomboly, tak ji můžete odnést buď na Městský úřad v Miletíně, nebo do trafiky. Nejdéle však do 28. ledna 2015.