Dne 19. září 2014 chystá Prasklej Řetěz pro všechny své členy rozloučení s prázdninami. Občerstvení a to jak jídlo, tak pití bude zajištěno.  Tentokrát máme propůjčen azyl od Rohoznických turistů. Přípravy začnou již po poledni.