Na konci roku 2014 se konala valná hromada Prasklýho řetězu. Došlo nejen na bilancování právě skončeného roku, ale také k nastavení vizí do příštích let.

Hlavními body bylo zvolení pokladníka jímž se opět stal Jiří Hlavatý a dále zvolení sedmičlenné rady. Do rady Prasklýho řetězu byli zvoleni: Zdeněk Paulus, Jiří Hlavatý, Tomáš Kožíšek, Břetislav Bican, Petr Jalový, Karel Erben a Aleš Novák. Tato sedmičlenná rada ze svého středu vybrala na první její schůzi předsedu oddílu. Tímto se stal Zdeněk Paulus. Rada i předseda jsou zvoleni na dva roky.

Nově zvolená rada bude mít také za úkol sestavit stanovy oddílu.

Dále bylo odsouhlaseno, že Prasklý oddíl bude pododdílem SK Miletín. S tímto je také spojen výběr členských poplatků. tento se pro letošní rok stanovuje na 250,- Kč. Poplatek je nutné uhradit do 31. ledna 2015 a to našemu pokladníkovi.

Za další úkol bylo stanoveno připravit v co nejkratším termínu naše nové logo, aby jsme mohli nechat udělat na novou sezónu nové dresy.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1