Dne 14. května 2011 se konala již 11. vyjížďka Prasklého řetězu. Tentokrát jsme se spojili s Klubem přátel K. J. Erbena a připravili jsme dvě trasy. 48 a 30 km.

Společně jsme dojeli na Bišička a tam se naše trasy rozdělili. Při společné cestě na Bišička jsme se ještě něco dozvěděli o K. J. Erbenovi a o baladách, které se vztahovali právě k této části cesty.

Kratší trasa vedla zpět přes Tetín, Chroustov na Zvičinu a poté do Třebihoště a Miletína. Delší trasa vedla dál z Bišiček na Svatojánský Újezd, Hřídelec, Novou Paku a přes Pecku a Zvičinu do Třebihoště a zpět do Miletína.

Celkem se nás sešlo 20 cyklistů všech věkových kategorií. Počasí nám přálo a tak jsem v Třebihošťské restauraci zhodnotili výlet jako velmi vydařený.

HTML galerie Zonerama
Vyjížďka 11